தமிழ்

தமிழர்களின் வரலாற்றுக் கடமை

இந்தக் கட்டுரை மே 17 இயக்கத்தை சார்ந்தவரும் புதிய சோசலிச கட்சியின் நேற ளுழஉயைடளைவ யுடவநசயெவiஎந (ஊறுஐ-ஐனெயை) ஆதரவாளருமான ச.பாலாஜி யால் எழுதப்பட்டது. கூடன்குளம் அணுஉலை திட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டம் பற்றிய பல பின்னனி விபரங்களை இக்கட்டுரை வழங்குகிறது. read more